Toimitus­johtajan katsaus

EPV täytti vuonna 2022 pyöreät 70 vuotta. Energiakriisistä huolimatta vuosi oli konsernillemme onnistunut, ja tuotimme omistajillemme ennätysmäärän lisäarvoa. Suuria merkkipaaluja saavutettiin eri liiketoiminta-alueilla – hankkeet edistyivät ja teimme merkittäviä uusia investointipäätöksiä.

Haasteellisista olosuhteista huolimatta EPV jatkoi kuluneena vuonna määrätietoisesti matkaansa kohti päästöttömyyttä.

Ennätysvuosi energiakriisistä huolimatta

Vaikka energiaympäristö koki vuoden aikana valtavan mullistuksen Euroopassa puhjenneen sodan myötä, onnistui EPV toiminnassaan hyvin – tuotimme omistajillemme enemmän lisäarvoa kuin koskaan aiemmin 70-vuotisen historiamme aikana.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan johti fossiilisten polttoaineiden rajuun kallistumiseen sekä energian tuonnin loppumiseen Venäjältä Suomeen. Tilanne on korostanut paitsi energiaomavaraisuuden myös päästöttömien energiaratkaisujen tärkeyttä. Kuluneen vuoden aikana jatkoimmekin EPV:llä haasteellisista olosuhteista huolimatta määrätietoisesti matkaamme kohti päästöttömyyttä. Tavoitteenamme on Uuden sähkön vallankumous® -strategiamme mukaisesti olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Merkittäviä virstanpylväitä

Vuoden aikana EPV:n hankerintamalla tapahtui suuria. Olkiluoto 3 aloitti sähköntuotannon, kuudes tuulivoimapuistomme rakentui Närpiössä ja Seinäjoen sähkökattila- sekä kaukolämpöakkuhanke saatiin onnistuneesti päätökseen. Lisäksi investointipäätökset tehtiin uusista sähkökattiloista Vaasaan ja Tornioon, sekä sähköakusta Teuvalle ja lämpöenergiavaraston laajennuksesta Vaasaan.

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on yhä useita suuren mittaluokan hankkeita. Näitä ovat muun muassa Lapualle suunniteltu EPV:n ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto, Pyhäsalmen varsin ainutlaatuinen pumppuvoimalaitos sekä Laihian tuulivoimapuisto. Toteutuessaan jo pelkästään näissä hankkeissa puhutaan reilusti yli 300 miljoonan euron investoinneista.

Konsernissamme tapahtui myös useita rakenteellisia muutoksia. EPV Aurinkovoiman perustaminen oli meille merkkipaalu kulkiessamme kohti aurinkovoimatuotannon käynnistämistä. Lisäksi monta vuotta valmistellut liiketoimintakaupat toteutuivat Vaasassa ja Seinäjoella, kun EPV osti Vaskiluodon Voiman koko liiketoiminnan sekä Seinäjoen alueen lämmöntuotannon Seinäjoen Energialta.

Joustoille lisää painoarvoa

Geopoliittisen tilanteen ja sen aiheuttamien haasteiden myötä teimme toimintavuonna pieniä tarkennuksia EPV strategiaamme. Katseemme ovat yhä vahvasti päästöttömässä energiassa, mutta painopiste on siirtynyt aiempaa enemmän tuotannon lisäämisestä energiajärjestelmän tasapainottamiseen ja joustojen synnyttämiseen investointien kautta. Tavoite on turvata omistajien ja yhteiskunnan energiansaanti kaikissa tilanteissa sääolosuhteista riippumatta.

Merkittävimpinä haasteina ovat tehon riittävyys ja energian kausivarastointi. EPV:llä tullaan tulevaisuudessa investoimaan yhä vahvemmin sektorikytkentään sekä energian varastointiin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Vaasassa tehdyt investointipäätökset lämpövaraston laajentamisesta ja uusista sähkökattiloista. Investointien valmistuttua Vaasaan syntyy yksi Suomen suurimmista sektorikytkentäintegraatioista.

Sähkömarkkinamalli kaipaa muutosta

Suomessa ja Pohjoismaissa käytössä olevaan Energy only -sähkömarkkinamalliin suunnitellaan muutosta sähkön hinnan nousun vauhdittamana. Nykyinen markkinamalli johtaa yhteiskunnan kannalta liian suuriin sähkön hintavaihteluihin. EPV kannattaa markkinamallin uudistamista siten, että erilaisten ääritilanteiden volatiliteetti pienenisi. Käytännössä tämä tarkoittaa jonkinlaisen tehokomponentin ottamista mukaan markkinamalliin.  

Nykyisen markkinamallin epäkohtana on myös energia-alan toimijoita koskevat vakuusmaksut. Vaikka esimerkiksi EPV toimittaa omistajilleen itse tuottamaansa sähköä, tulee meidän varautua pitkälti yli sadan miljoonan euron suuruisiin vakuusvaatimuksiin toimintamme takaamiseksi. Tällainen malli on kestämätön, ja uusi ratkaisu tulisi kehittää nopeasti. 

Rahoitusrakennetta kehitetään

Rahoitustarpeemme kasvaa jatkaessamme EPV:n strategian mukaisten investointien tekemistä. Vuonna 2022 EPV:n tase rikkoi miljardin euron rajan. Lainamäärien kasvaessa sekä korkojen ja rahan hinnan nousun myötä päätimme toimintavuonna tehdä strategisen selvityksen rahoitusrakenteemme kehittämiseksi.

Selvityksen pohjalta asetimme tavoitteeksi hankkia EPV:lle uusia rahoituskanavia sekä päästä joukkovelkakirjamarkkinoille vuonna 2025. Päästäksemme tavoitteeseen valmistaudumme IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisen raportoinnin aloittamiseen 2024 alussa. Samana vuonna siirrymme myös EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) sekä EU:n taksonomian vaatimaan vastuullisuusraportointiin.

Kiitos kaikille EPV:läisille ja kumppaneille

Haasteellisesta energiaympäristöstä huolimatta EPV:n 70-vuotisjuhlavuosi oli kokonaisuudessaan onnistunut. Kiitos siitä kuuluu asiantuntijoillemme, organisaatiorajat ylittäville teknologiatiimeillemme ja kumppaneillemme. Heidän antaman kovan panostuksen ansiosta saimme toteutettua useita hankkeita, tehtyä runsaasti uusia investointipäätöksiä sekä tuotettua ennätysmäärän lisäarvoa omistajillemme.

Rami Vuola
Toimitusjohtaja 
EPV Energia Oy 

Haasteellisista olosuhteista huolimatta EPV jatkoi kuluneena vuonna määrätietoisesti matkaansa kohti päästöttömyyttä.