EPV Aurinkovoima

Aurinkovoiman suosio uusiutuvana energiamuotona jatkaa kasvuaan. Vuonna 2022 EPV paitsi perusti oman aurinkovoimayhtiön, myös sai 12 miljoonan euron investointituen ensimmäiselle teollisen mittakaavan aurinkopuistolleen.

Lyhyesti EPV Aurinkovoimasta

EPV Aurinkovoiman tavoitteena on lisätä uusiutuvan energiatuotannon osuutta EPV-konsernissa. EPV:n ensimmäinen aurinkovoimapuisto on suunnitteilla Lapualle.
Sami Kuitunen, EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja: "Valmistuessaan Heininevan aurinkovoimapuisto lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia."

Ensimmäisen aurinkopuiston valmistelut alkaneet

Kulunut vuosi oli EPV:lle merkittävä aurinkovoiman saralla. Vaikka yhtiö on tutkinut aurinkovoimaa jo vuodesta 2018, on energiamuodon isommat askeleet otettu, kun aurinkovoimalle muodostettiin oma teknologiatiimi vuonna 2021 ja EPV Aurinkovoima Oy -yhtiö perustettiin vuonna 2022. EPV:n kokonaan omistama tytäryhtiö kehittää Suomeen teollista aurinkovoimaa, mikä tukee loistavasti konsernin Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa, jonka keskiössä on uusiutuva sähkö.

Vuoden aikana käynnistyivät myös EPV:n ensimmäisen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuiston esivalmistelut, joihin liittyi muun muassa kustannusarvioiden ja elvytystukihakemuksen tekeminen.

– Joulukuussa tämä Lapuan aurinkopuistohanke sai merkittävän sysäyksen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi sille 12 miljoonan euron investointituen EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF), sanoo EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja Sami Kuitunen.

Yksi Suomen suurimmista alan hankkeista

Uusi aurinkovoimapuisto on määrä rakentaa Lapuan Heininevan suurelle turvetuotantoalueelle, joka on varjostukseltaan lähes esteetön. Turvetuotanto loppui alueella vuonna 2022.

– Koska puisto rakennetaan käytöstä poistetulle turvesuolle, on erilaisia perustustapoja tutkittu laajalti kuluneen vuoden aikana. Olemme tehneet käytännön testejä erityyppisille pohjamaalajeille. Nyt aurinkovoimatiimillämme on selkeä käsitys siitä, mitkä ovat parhaat perustamistavat erityyppisille maapohjille.

Valmistuessaan Heininevan aurinkovoimapuisto on yksi Suomen suurimmista. Noin 90 gigawattitunnin (GWh) vuosituotannollaan se lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt.

Investointihankkeen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 aikana. Koekäyttö ja käyttöönotto ajoittuvat loppuvuoteen 2025.

Heininevan puiston avainluvut:

  • Alueen koko 170 ha
  • Noin 200 000 paneelia
  • Puiston kokonaisteho 100 MWp (megawatt peak)
  • Puiston elinkaaren keskituotto noin 90–95 GWh
  • Paneelitelineiden pituus 100–150 km

Aurinkovoimalla on vetovoimaa

Aurinkosähkön osuus sähköntuotannossa kasvaa maailmalla suhteellisesti eniten. Suomessa kiinteistökohtainen aurinkosähkö on suosittua.

– Aurinkosähkö on mittausten perusteella halutuin sähköntuotantomuoto yksityishenkilöiden keskuudessa. Myös teollinen aurinkovoima on herättänyt Suomessa paljon kiinnostusta, kertoo Kuitunen.

EPV Aurinkovoima seuraa aktiivisesti alan teknologia- ja hintakehitystä. Alavuden Vuorennevan mittauslaitoksessa tutkitaan aurinkovoimatuotantoa eri olosuhteissa eri paneelityypeillä sekä selvitetään ja parannetaan aurinkovoiman ennustettavuutta. Yhtiö myös suunnittelee muita teollisen mittakaavan hankkeita Heininevan puiston lisäksi.

– EPV omistaa paljon aurinkovoimatuotantoon soveltuvia maa-alueita. Vuoden 2022 lopussa oli hankekehityksessä varmistettu yhteensä noin 270 megawatin (MW) hankekokonaisuudet ja edelleen käsittelyyn oli toimitettu noin 120 MW:n hankealueet. 

Lyhyesti EPV Aurinkovoimasta

EPV Aurinkovoiman tavoitteena on lisätä uusiutuvan energiatuotannon osuutta EPV-konsernissa. EPV:n ensimmäinen aurinkovoimapuisto on suunnitteilla Lapualle.
Sami Kuitunen, EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja: "Valmistuessaan Heininevan aurinkovoimapuisto lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia."

EPV Aurinkovoimaan kuuluu

EPV Aurinkovoima Oy

EPV:n omistus 100 %
Kehittää Suomeen teollista aurinkovoimaa.