Hallinto, hallitus ja henkilöstö

Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä Varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2022 valittiin hallitukseen kymmenen jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallitukseen valittiin suostumustensa mukaisesti jäseniksi johtaja Olli Arola, toimitusjohtaja Stefan Damlin, toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja Roger Holm, toimitusjohtaja Vesa Hätilä, toimitusjohtaja Anders Renvall, kansanedustaja Joakim Strand, johtaja Markku Vartia, toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja johtaja Hans-Alexander Öst.  Varajäseniksi valittiin toimitusjohtaja Maarit Herranen, toimitusjohtaja Ahti Källi, johtaja Kari Roos, johtaja Markus Tuomala ja toimitusjohtaja Jukka Ylitalo.

Aikavälillä 1.1.- 1.4.2022 hallitukseen kuuluivat johtaja Olli Arola, toimitusjohtaja Stefan Damlin, toimitusjohtaja Vesa Hätilä, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, toimitusjohtaja Anders Renvall, toimitusjohtaja Eero Seesvaara, kansanedustaja Joakim Strand, johtaja Markku Vartia ja toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström sekä varajäseninä toimitusjohtaja Roger Holm, toimitusjohtaja Juha Juntunen, toimitusjohtaja Ahti Källi, johtaja Kari Roos ja johtaja Hans-Alexander Öst.

Hallituksen puheenjohtajana toimi 1.4.2022 saakka Miapetra Kumpula-Natri ja varapuheenjohtajana Vesa Hätilä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 1.4.2022 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Joakim Strand ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Anders Renvall.

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja DI Mats Söderlund. Muut johtoryhmän jäsenet olivat 31.12.2022: Sami Kuitunen, Frans Liski, Reima Neva ja Niko Paaso.

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT ja Kristian Berg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Anders Svennas, KHT ja Marja Huhtala, KHT.

Henkilöstö

Strategian mukaisesti haluamme varmistua siitä, että pysymme alan murroksessa ja muutoksessa mukana, ja mielellään toimimme tässäkin ensimmäisten joukossa. EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan kannattavuus voidaan varmistaa sekä ylläpitää liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

Uuden sähkön vallankumous® -strategia merkitsee uudistumista yhtiölle. Samalla se merkitsee uudistumista yksilöille ja siihen, miten heitä johdetaan. Osana Uuden sähkön vallankumousta pyrimme systemaattisesti parantamaan myös omaa johtamistamme. Hyvä johtaminen on jokaisen EPV:läisen oikeus. Hyvä johtaminen on meille tärkeää ja haluamme, että siihen panostetaan. Tavoitteena on synnyttää innostunut EPV-tiimi, jossa jokainen työntekijä voi oppia uutta, kehittyä ja olla ylpeä.

Työstimme alkuvuodesta 2022 yhdessä konsernin esihenkilöiden kanssa sitä, mistä hyvä johtaminen meillä rakentuu. Lopputulos paketoitiin helposti lähestyttävään muotoon, viiden kortin pakaksi, otsikolla: Energisen johtamisen kulmakivet − Enemmän Positiivista Virtaa.

Kulmakivien yhteyteen liitettiin myös konkreettisia työkaluja, joita kuka tahansa voi soveltaa lähijohtamisessa erilaisissa tilanteissa riippumatta siitä onko kysymyksessä tiimin, kollegan tai itsensä johtaminen. Aiheesta myös keskusteltiin sekä järjestettiin esihenkilöille koulutusta vuoden aikana.

EPV:n tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien. Haluamme olla turvallinen ja innostava työpaikka. EPV haluaa huolehtia henkilöstönsä työturvallisuusasioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan. Työturvallisuutta seurattiin totuttuun tapaan vuonna 2022 kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta. Viime vuonna EPV:n omalle henkilöstölle ei sattunut yhtään tapaturmaa. Tämä on erinomainen saavutus EPV:n henkilöstöltä. Työturvallisuutta korostetaan kaikessa tekemisessä ja on hienoa, että tulosta on saavutettu.

Konsernin henkilökunnan lukumäärä oli vuoden aikana keskimäärin 122 (118) henkilöä.  Vuoden 2022 lopussa EPV Energian palveluksessa oli 67 (64) henkilöä, EPV Alueverkon palveluksessa 5 (5), Tornion Voima Oy:n palveluksessa 27 (26) ja Seinäjoen Voima Oy:n 24 (25) henkilöä. Koko konsernin henkilöstöstä vuoden 2022 lopussa oli ylempiä toimihenkilöitä yhteensä 60, toimihenkilöitä 31 ja työntekijöitä yhteensä 32.