EPV Energia – päästöttömän energian edelläkävijä

Vuonna 2022 päästöttömien energianlähteiden osuus oli EPV:n sähköntuotannossa 87,6 prosenttia.

70 vuotta vastuullista energiantuotantoa

EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sekä sähköä että lämpöä ja toimittaa ne osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan mankalaperiaatteeksi. Se mahdollistaa osakkaille osallistumisen mittaviin alhaisten tuotantokustannusten energiahankkeisiin.

EPV:llä on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Investoimme määrätietoisesti tuotantomme päästöttömyyteen ja toimintavarmuuteen. Yhtiömme on uudistanut energiantuotantopalettiaan viime vuosina voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Linjauksemme mukaan EPV:n energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi 2020-luvun aikana. Vuonna 2022 päästöttömien energianlähteiden osuus oli EPV:n sähköntuotannossa 87,6 prosenttia.

EPV:n strategia kantaa nimeä Uuden sähkön vallankumous®. Strategian keskiössä on päästötön sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Maapallon nykyinen tila vaatii suurta muutosta myös energiantuotannon toimintatapoihin, ja päästöjen alasajoa on nopeutettava. Yhteiskuntavastuullisena yhtiönä EPV pyrkii edelleen kiihdyttämään näitä toimenpiteitä. Strategia mallintaa koko yhteiskunnan energiantuotantojärjestelmän uudistamisen.

Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa päästöttömät energialähteet aurinko, tuuli, vesi ja ydinvoima, jotka ovat strategiamme keskipisteenä. Tämän lisäksi hyödynnämme päästöttömiä raaka-ainevirtoja, kuten metsäenergiaa, sekä kiertotalouden tuotteita, kuten teollisuuden tuotekaasuja. Uuden sähkön avulla autamme myös muita toimijoita päästöttömiksi.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2022 yhteensä 4136 GWh, joka vastaa noin 5,1 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:

 • Ydinvoima 1395 GWh
 • Vesivoima 440 GWh
 • Tuulivoima 1024 GWh
 • Biopolttoaineet 293 GWh
 • Kivihiili 122 GWh
 • Turve 344 GWh
 • Teollisuuskaasut 169 GWh 
 • Muu fossiilinen 4 GWh 
 • Markkinasähkö 346 GWh

Vuonna 2022 EPV:n hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 118 g/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat vuonna 2022 seuraavat:

 • Typenoksidipäästöt 105,6 mg/kWh
 • Rikkidioksidipäästöt 875,7 mg/kWh
 • Hiukkaspäästöt 4,1 mg/kWh

EPV:n liiketoiminnan avainlukuja vuosilta 2018–2022

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20182019202020212022
Pysyvät vastaavat630,49625,12643,49730,23840,17
Vaihto-omaisuus5,947,189,5910,0549,18
Pitkäaikaiset saamiset45,3065,2367,4682,8470,15
Lyhytaikaiset saamiset66,2069,9580,7488,17104,10
Rahat ja pankkisaamiset79,5368,9478,3365,7663,81
Yhteensä827,46836,41879,60977,041127,41
Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20182019202020212022
Oma pääoma345,81370,70383,66394,56427,60
Vähemmistöosuus8,098,118,757,837,19
Pakolliset varaukset3,50
Pitkäaikainen vieras pääoma373,76320,43379,12440,3509,11
Lyhytaikainen vieras pääoma99,80137,17108,07134,34180,00
Yhteensä827,46836,41879,60977,041127,41
Vuonna 2022 päästöttömien energianlähteiden osuus oli EPV:n sähköntuotannossa 87,6 prosenttia.