EPV Energian­hallinta

EPV:n energiajärjestelmään liitettiin vuoden aikana paitsi Närpiön tuulivoimapuisto myös Seinäjoen sähkökattila ja kaukolämpöakku. Samalla EPV Energianhallinta jatkoi valmistautumista aurinkovoimatuotannon käynnistymiseen sekä vei määrätietoisesti eteenpäin muun muassa SCADA-järjestelmän käyttöönottoprojektia.

Lyhyesti EPV Energianhallinnasta

EPV Energianhallinta tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille. Yhtiö myös ostaa ja myy sähköä Pohjoismaisessa sähköpörssissä sekä suunnittelee ja ohjaa EPV:n tuotantoyhtiöiden tuotantoa.
Reima Neva, EPV Energiahallinnan johtaja: "EPV on osallistunut aktiivisesti edunvalvontaan itsenäisesti sekä energia-alan edunvalvontajärjestöjen kautta."

Vauhdikas sähkömarkkinavuosi

EPV Energianhallinta oli myös vuonna 2022 tiiviisti mukana EPV:n hankkeissa, huolehtien investointikohteiden liitynnöistä energianhallintaan. Vuoden lopulla uusi Närpiön Norrskogenin tuulivoimapuisto liitettiin osaksi operointikeskuksen tasehallintaa. Lisäksi Seinäjoen voimalaitoksen alueelle valmistuneet sähkökattila ja kaukolämpöakku liitettiin niin ikään osaksi operointikeskuksen ohjaimia.

Haasteellisen energiaympäristön keskellä sähköpörssin ja tukkumarkkinoiden taseselvitystä toteuttavan selvitystalon eSett Oy.n vakuusvaatimukset olivat kuluneena vuonna korkealla tasolla. EPV on osallistunut aktiivisesti edunvalvontaan itsenäisesti sekä energia-alan edunvalvontajärjestöjen kautta, jotta tietyissä tilanteissa ylimitoittava lopputulos olisi kohtuullisempi.

– Teimme konkreettisia ehdotuksia selvitystalon vakuusmallin kehittämiseksi. Tuntimarkkinoiden korkeat kattohinnat, vain muutamien tuntien kestoisinakin, johtavat vakuuslaskennassa nopeasti huomattavan suuriin, pitkäkestoisiin vakuusvaatimuksiin. Ääritilanteessa malli voi nostaa mahdollisen tehopulan riskiä, jos sähköntuottajia suljetaan pois sähkömarkkinoilta juuri sillä hetkellä, kun kaikki mahdollinen tuotanto on tarpeen sähkövoimajärjestelmässä. EPV on toiminut moottorina systeemin muuttamisessa yhdessä toimialan kanssa, kertoo EPV Energianhallinnan johtaja Reima Neva.

Seinäjoen kaukolämpötuotannon optimointia

Seinäjoen voimalaitoksen alueella valmistui alkusyksystä 40 megawatin (MW) sähkökattila ja 400 MWh:n kaukolämpöakku, ja ne ovat olleet loppuvuoden suunnitelmallisesti käytössä.

– Sähkökattila toimii joustavana elementtinä osana Seinäjoen kaukolämpötuotannon optimointia. Optimoinnissa lasketaan, kuinka paljon voimalaitoksella tapahtuvaa muuta lämmöntuotantoa kannattaa korvata kattilalla eri ajankohtina. Lisäksi lämpöä kannattaa aika-ajoin varastoida kaukolämpöakkuun myöhempää käyttöä varten. Sähkökattilalla voidaan nopeasti säädettävänä laitteena osallistua joustavasti myös kantaverkkoyhtiön Fingridin ylläpitämille erityyppisille reservimarkkinoille.

Useita hankkeita meneillään

EPV suunnittelee ensimmäisen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistonsa rakentamista Lapuan Heininevalle. Energianhallinta on myös kuluneena vuonna osallistunut suunnittelutyöhön.

– Vuoden 2021 tavoin olemme selvittäneet, miten aurinkovoimapuisto liitetään sen valmistuttua EPV:n tasehallintaan. Sähköntuotantoa on seurattava ja ennustettava tunti tunnilta, mutta auringonpaistetta ei kuitenkaan usein voida tarkalleen ennakoida. On siis tutkittava, miten poikkeamia voidaan hallita päivänsisäisillä markkinoilla. Lisäksi Powerheat Solutions Oy:n juuri nyt lanseerausvaiheessa olevien palveluiden puitteissa voimme tarjota markkinoille sektorikytkentään liittyvää osaamistamme ja järjestelmiämme laajemminkin, Neva kertoo.

EPV päätti vuonna 2021 hankkia käyttöönsä oman SCADA-valvomojärjestelmän (Supervisory Control And Data Acquisition), joka tukee erinomaisesti Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa. Järjestelmää käytetään muun muassa sähköntuotannon, -siirron ja -jakelun sekä erilaisten teollisen kokoluokan sähkönkäyttökohteiden valvonnassa ja ohjauksessa. SCADA-järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnissä ja tavoitteena on, että järjestelmä on saatu käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

– SCADA-järjestelmän käyttöönotto on yksi niistä keinoista, joilla energianhallinta varautuu tulevaisuuteen. EPV:n strategiassa korostuu päästöttömän energiantuotannon lisäksi toiminnan laajentaminen uusille alueille. Pelkän sähköntuotannon sijaan näillä alueilla optimoidaan monimutkaisempaa kokonaisuutta, johon liittyy tuotanto- ja kulutusjoustoja sekä sähkön että lämmön osalta, Neva kertoo. 

Kyberturvaa edistettiin edelleen

Energian strategisesti merkittävä yhteiskunnallinen rooli tekee siitä mahdollisen iskukohteen erityyppisille toimijoille. Kiristyneen geopoliittisen tilanteen johdosta energiayhtiöihin ja näiden kumppaneihin suunnatut hyökkäykset ovat vuoden aikana lisääntyneet. Tekoälyn käyttö on valitettavasti laajenemassa myös kyberrikollisten työkaluksi, mikä luo uusia haasteita tarvittaville suojaustoimille.

– Kyberturva oli tiiviisti läsnä EPV:n kaikessa toiminnassa myös vuonna 2022. Se tulee huomioida jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja sitä on ylläpidettävä sekä kehitettävä operointivaiheessa, sanoo Neva.

Kuluneena vuonna koronapandemia laantui ja EPV pystyi jälleen tiivistämään yhteistyötä voimalaitostoimittajien kanssa myös kahdenkeskisin pidempien työpajojen merkeissä kyberturvan parantamiseksi. Myös erilaisiin kriiseihin varautumisen käytännönharjoittelua oli jälleen mahdollista tehdä työpajamuotoisesti.    

Lyhyesti EPV Energianhallinnasta

EPV Energianhallinta tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille. Yhtiö myös ostaa ja myy sähköä Pohjoismaisessa sähköpörssissä sekä suunnittelee ja ohjaa EPV:n tuotantoyhtiöiden tuotantoa.
Reima Neva, EPV Energiahallinnan johtaja: "EPV on osallistunut aktiivisesti edunvalvontaan itsenäisesti sekä energia-alan edunvalvontajärjestöjen kautta."

EPV Energianhallintaan kuuluu

EPV Tase

EPV:n omistus 100 %
Tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille.